โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข1-330 ถนนสุวรรณศรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000Tel. 037-321511 Fax. 037-321512