กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รร.นวค ศธ ๐๔๒๓๗.๒๐/ว ๗๕๙ ลว.๒๕ ก.ย.๒๕๕๘) : : .       
 ข้อมูลทั่วไป .-

 หน่วยงานภายใน .-

 หน่วยงานต้นสังกัด .-

 สำหรับเจ้าหน้าที่ .-
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม .-

  กิจกรรมภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม .-

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศรับสมัครงาน .-

  หนังสือราชการ สพฐ. .-

 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 ลิ้งค์อื่นทางการศึกษา .-

0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)0000004683 (by http://msglive.org)
Count from : 11/9/2558
ที่อยู่ : ข-1  330 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000   
โทรศัพท์ : 037-311255   โทรสาร : 037-311254       

All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.