1 / 3
2 / 3
3 / 3

 ข้อมูลทั่วไป .-

 หน่วยงานภายใน .-

 หน่วยงานต้นสังกัด .-

 โรงเรียนเครือข่าย .-
  ข้อมูลทั่วไป - ผู้บริหารสถานศึกษา .-
     
              นายเพ็ญศักดิ์    แจ้งเหตุผล
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 

        
                      นายปรีชา    สุสม
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 

       
                นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 

       
                 นางณัฐพร    แสงศศิธร
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 

3450 Ready  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

 ลิ้งค์อื่นทางการศึกษา .-

 มหาวิทยาลัย .-

No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)No. 110571 (by http://msglive.org)
Count from : 11/9/2558
You: 54.198.116.180
 
ที่อยู่ : ข-1  330 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000   
โทรศัพท์ : 037-311255   โทรสาร : 037-311254       

All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.