ผลงาน / กิจกรรมนักเรียน

การประกวดแข่งขันผลงานนักเรียน
    ผลการแข่งขัน ผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  วันที่  31  กรกฏาคม 2550 
    ณ  จังหวัดชลบุรี   ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับเหรียญทอง   3 เหรียญ
    1  นางสาวสุพิมพ์  วรทัต    วาดเส้นภาพคนเหมือนจริง   ช่วงชั้นที่ 4
    2  นางสาวศุภยา    แก้วปิยทรัพย์    ขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง  หญิง  ช่วงชั้นที่3—4
    3  นายปฐมพงษ์   จองอาษา    ร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง  ชาย  ช่วงชั้นที่3—4
ระดับเหรียญเงิน  1 เหรียญ
     นางสาวจิรนันท์    จุลบท     วาดภาพจิตรกรรมหุ่นนิ่ง(สีน้ำ) ช่วงชั้นที่ 4
ระดับเหรียญทองแดง  2  เหรียญ
    เด็กหญิงรัศมี    พลเดช     วาดภาพลายไทย  ช่วงชั้นที่ 3
    เด็กหญิงวิภารัตน์   ละครวงค์   วาดภาพจิตรกรรมหุ่นนิ่ง(สีน้ำ) ช่วงชั้นที่ 3

ผลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ
    วันที่ 10  สิงหาคม 2550  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
    ชนะเลิศ   นางสาวสุพิมพ์  วรทัต    ม.6/1
    รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวจิรนันท์    จุลบท    

กิจกรรมนักเรียน
อบรม SCG  Art Camp   2007  จัดโดย มูลนิธิซิเมนต์ไทย
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่   30  มีนาคม – 1 เมษายน  2550

 


จัดอบรม  การออกแบบกราฟิก ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
สำหรับนักเรียน  วิชาศิลปะ  ชั้นม.5
วันที่   14-15 กรกฎาคม 2550   ณ ห้องคอมพิวเตอร์  อาคารศรีนคร


Home | บุคลากร | โครงสร้าง | ผลงาน/กิจกรรม | ห้องเรียน Online | Website เกี่ยวกับศิลปะ

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :: โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ::