รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 18 พ.ค.60  
 vyX4774GDM.xlsx
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
โดยสามารถอ่านรายระเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ี่
http://www.afsthailand.org/study-abroad#Year Programs
สุชิรา  - 18 พ.ค.60  
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 vwt3738RRc.pdf
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 FJS5809YOq.pdf
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 zAj6151AtU.pdf
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 XNC1232uNx.pdf
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 mGo5106sBV.pdf
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 04 พ.ค.60  
 uKD7785vpZ.pdf
การประชุมวีดีโอ Conference เรื่อง การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) วันที่ 31 ต.ค. 59
(ที่มา: http://www.obec.go.th/documents/75381)   
WebMaster  - 05 พ.ย.59  
 cia2457phk.ppt
Page :  1