ตารางสอบ การปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 26560
โชคชัย  - 12 ก.ย.60  
 ooh4796xHQ.pdf
กำหนดการงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
โชคชัย  - 08 ก.ย.60  
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 18 พ.ค.60  
 DNz8763oym.xlsx
การประชุมวีดีโอ Conference เรื่อง การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) วันที่ 31 ต.ค. 59
(ที่มา: http://www.obec.go.th/documents/75381)   
WebMaster  - 05 พ.ย.59  
 cia2457phk.ppt
Page :  1