รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 19 เม.ย.2560  
 bmq5926Xzi.pdf
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 19 เม.ย.2560  
 Tal3231QoO.pdf
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 06 เม.ย.2560  
 wht6905xtk.4 (
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 05 เม.ย.2560  
 tpe1685kdw.1-6  pqg8824dhr.1-6
การประชุมวีดีโอ Conference เรื่อง การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) วันที่ 31 ต.ค. 59
(ที่มา: http://www.obec.go.th/documents/75381)   
WebMaster  - 05 พ.ย.2559  
 cia2457phk.ppt
Page :  1