ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันภาษาไทย " ศิลป์ภาษาชาติ ศาสตร์ภาษาไทย " โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 20 ก.ค.60  
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครู ไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการเรียนรู้โรงเรียนสู่มาตราฐานสากลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานวิชาการต่างๆ ตามแนวทางในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม โดยนายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
โชคชัย  - 19 ก.ค.60  
14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นำทีมโดยนายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และทีมงานสภานักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณศาลาริมน้ำ ตามโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โชคชัย  - 15 ก.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 06 ก.ค.60  
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัด ณ สนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 01 ก.ค.60  
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต ๗ ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 29 มิ.ย.60  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 29 มิ.ย.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สักทองเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการจัดงาน และนายเพ็ญศักด์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
โชคชัย  - 26 มิ.ย.60  
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑โดยใช้plc(Professional Learning Community) ในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ thailand ๔.๐ โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐และในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 25 มิ.ย.60  
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะครูจากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครูจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โชคชัย  - 23 มิ.ย.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10