ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 28 มี.ค.2560  
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม วันที่ 14 มีนาคม 2560
โชคชัย  - 14 มี.ค.2560  
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
โชคชัย  - 13 มี.ค.2560  
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฉลิมพระเกียรติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ร้องเพลงคาราโอเกะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยนางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติในครั้งนี้
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา บรรยายการภายในงานจะมีการมอบดอกไม้ ของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว ม่วงชมพู รวมถึงการผูกข้อมือจากคุณครูเพื่ออวยพรและส่งศิษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาขั้นต่อๆไป
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา โครงการ ห้องเรียนพิเศษ อิงลิชโปรแกรม ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายกให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โชคชัย  - 16 ก.พ.2560  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โชคชัย  - 16 ก.พ.2560  
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครเข้าเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคนาคร Coalition เบอร์ 2 พรรคNakhon 691 และเบอร์ 3 พรรคเที่ยง ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ พรรคเที่ยง ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 16 ก.พ.2560  
Page :  1  2  3  4  5  6  7