โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทและพบผู้ปกครองในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.2560  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยมีท่านดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.2560  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.2560  
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จกาศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผล การสอบ O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.2560  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมต้อนรับนายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
โชคชัย  - 02 เม.ย.2560  
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 28 มี.ค.2560  
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม วันที่ 14 มีนาคม 2560
โชคชัย  - 14 มี.ค.2560  
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
โชคชัย  - 13 มี.ค.2560  
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฉลิมพระเกียรติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 08 มี.ค.2560  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8