วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาในระดับภาค ซึ่งโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้รับรางวัลมากที่สุดในจังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 21 ก.ย.60  
วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โชคชัย  - 18 ก.ย.60  
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและคณะรองผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬา ดังรายการต่อไปนี้
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครนายก
 1. ชนะเลิศประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย
 2. ชนะเลิศประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 15 ปีชาย
 3. ชนะเลิศประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 13 ปีชาย
 4. ชนะเลิศประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 18 ปีชาย
 5. ชนะเลิศประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
 6. ชนะเลิศประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 15 ปีชาย
 7. ชนะเลิศประเภทกรีฑา คะแนนรวมทุกรุ่นอายุ
 8. เกียรติบัตร ประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
 9. ชนะเลิศประเภทกีฬาเปตองคะแนนรวม รุ่นอายุ 15 ปีชาย
 10. รองชนะเลิศประเภทวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
 11. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย
 12. รองชนะเลิศ อันดับที่1 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย
 13. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปีชาย
 14. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปีชาย
 15. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปีชาย
ระดับภาค
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 13 ปีชาย การแข่งขันกีฬาบาวเก็ตบอลนักเรียน ของ สพฐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออก
ระดับประเทศ
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดิวิชั่น 2 การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลนักเรียน ของ สพฐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2560
โชคชัย  - 20 ก.ย.60  
วันที่ 8 กันยายน 2560 นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 อาคารศรีนคร
โชคชัย  - 08 ก.ย.60  
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายปรีชา สุสม และนาย ชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝ่ายบริหารทั่วไป จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โชคชัย  - 01 ก.ย.60  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 31 ส.ค.60  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 31 ส.ค.60  
นายมณต์มนัส ลือชัย ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 รับรางวัลจากท่านพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ครูผู้สอน นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
โชคชัย  - 23 ส.ค.60  
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงานการจัดนิทรรศการศิลปะ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมม่วงชมพู
โชคชัย  - 23 ส.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีประจำปีการศึกษา 2560 1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา เนื่องจากนิล น.ส.โสรยา มูลเสถียร น.ส.รัตนาวลี พวยอ้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส กนกวรรณ สายันต์ น.ส.รักชนิดา สมบุนย์สุข นายศราวุฒิ แย้มวิเชียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
โชคชัย  - 21 ส.ค.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12