นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
รายการ SWU ซึ่งแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ จังหวัดชุมพร
โชคชัย  - 22 พ.ค.60  
กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 22 พ.ค.60  
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ณ ห้องประชุมศรีนคร2 อาคารศรีนคร
โชคชัย  - 18 พ.ค.60  
วันนี้ ( 8 พ.ค.60)สพม.7 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ ห้องประชุม ม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอสพม.7 เป็นประธานในการประชุม
โชคชัย  - 08 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกำหนดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 2พ.ค.2560
โชคชัย  - 02 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกำหนดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โชคชัย  - 01 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทและพบผู้ปกครองในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยมีท่านดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.60  
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จกาศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผล การสอบ O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8