โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Nakhonnayok Witthayakhom School

เข้าสู่ระบบ

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

คำแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ

1. ช่องชื่อผู้ใช้ (UserName) ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
2. ช่องรหัสผ่าน (Password) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. คลิกปุ่ม login
 

** หากเข้าไม่ได้ ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา

ภาคเรียนที่ ระดับชั้น วันประกาศผลการเรียน วันประกาศผลสอบไม่ผ่าน
1/2564 ม.1-6
2/2564 ม.1-6