สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คือ สีม่วง - ชมพู