ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คือ ต้นสักทอง