รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันที่ : 24 เมษายน 2564 - 28 เมษายน 2564 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

http://www.nakorn.ac.th/mis/?Cont=RegAnnounce