ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ห้องเรียนพิเศษ)

 

1.ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุงล่าสุด 23 เมษายน 2564)